Jak publikować?

Odnajdź pismo adekwatne do poziomu i tematyki artykułu

Ostatnie lata przyniosły znaczne zmiany w polskiej nauce, szczególnie jeśli chodzi o ewaluację pracowników badawczych. Coraz więcej uwagi poświęca się publikowaniu w pismach adekwatnych do poziomu artykułu. Jest to szczególnie ważne, ponieważ coraz więcej funduszy i grantów przeznaczanych jest na badania naukowe, a zarazem coraz więcej badaczy jest zainteresowanych tymi środkami. Dlatego też, aby zwiększyć szanse na uzyskanie grantów, ważne jest, aby pracownicy badawczy byli postrzegani jako ci, którzy publikują w uznanych pismach.

Publikowanie w pismach naukowych jest ważne nie tylko dla pracowników badawczych, ale również dla całego środowiska naukowego. Dzięki publikowaniu w renomowanych czasopismach, badania są lepiej rozpowszechniane i doceniane przez innych badaczy. Co więcej, publikowanie w pismach naukowych pozwala na zwiększenie zasięgu i wpływu badań naukowych. Ważne jest publikowanie w pismach odpowiednich do poziomu artykułu gdyż może to ograniczyć czas pomiędzy zakończeniem badań a publikacją artykułu. Negatywna recenzja powoduje odrzucenie artykułu przez co naukowiec musi ponownie przechodzić proces recenzyjny.

Nie ilość a jakość jest istotna

Istotna także jest liczba publikowanych artykułów, chociaż nie można jednoznacznie powiedzieć ile publikacji trzeba napisać rocznie, aby być uznanym za dobrego naukowca. Liczba publikacji, które naukowiec powinien mieć, zależy od wielu czynników, takich jak dziedzina badań, poziom kariery oraz oczekiwania i wymagania instytucji, w której pracuje. Niektórzy badacze publikują po kilka artykułów rocznie, podczas gdy inni publikują tylko kilka artykułów na całą karierę. Liczba publikacji nie jest jedynym miernikiem jakości pracy badawczej, ważne jest również jakość i wpływ tych publikacji na dziedzinę badań.

Ważne jest, aby skupić się na publikowaniu artykułów, które mają znaczenie dla dziedziny badań i są publikowane w odpowiednim dla poziomu artykułu czasopiśmie. Ostatecznie, ważne jest, aby skupić się na jakości pracy badawczej, a nie na ilości publikacji. Oznacza to, że artykuły powinny być publikowane w czasopismach, które specjalizują się w danej dziedzinie badań, tak aby dotrzeć do odpowiedniej grupy odbiorców.

Streż się przed drapieżnymi wydawcami

Należy również pamiętać, że przy wyborze pisma naukowego do publikacji należy uważać na tzw. "drapieżnych wydawców", którzy oferują publikowanie artykułów za opłatą, bez przeprowadzenia procesu recenzji, bądź bardzo uproszczonego i bez wyśrubowanych standardów jakości. Niestety, niektórzy z tych wydawców nieraz sprawiają pozory solidnych wydawców, dlatego ważne jest, aby dokładnie sprawdzić reputację i politykę czasopisma przed przesłaniem artykułu. Na szczęście, takie przypadki są rzadkością na liście ministerialnej, ponieważ tego typu wydawcy często nie spełniają kryteriów, które pozwalają na uzyskanie punktów ministerialnych.

Korzystaj z wyszukiwarek

Jednakże, należy pamiętać, że niektórzy drapieżni wydawcy mogą zostać uznani za drapieżnych dopiero po jakimś czasie, dlatego ważne jest, aby stale monitorować i analizować reputację czasopisma oraz jego politykę, a także korzystać z narzędzi, które pomagają ocenić jakość i reputację czasopisma. W ostatnich latach pojawiło się wiele narzędzi, które pomagają pracownikom badawczym w wyborze odpowiedniego pisma do publikacji, takie jak niniejszy serwis ListaMinisterialna.pl. Serwis ten oferuje wyszukiwarkę, w której można znaleźć informacje o punktach ministerialnych oraz innych metrykach, takich jak Impact Factor, dla różnych czasopism naukowych.