Nowy wykaz pism z listy ministerialnej

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. zaktualizowano wykaz pism i punktację czasopism oraz konferencji naukowych. Aktualizacja ta przynosi znaczne zmiany. W odpowiedzi na te zmiany, zaktualizowaliśmy wszystkie pisma zgodnie z listą udostępnioną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Poniżej przedstawimy najbardziej istotne zmiany jakie pojawiły się w nowym wykazie. Ponieważ wciąż analizujemy nowy wykaz pism i konsultujemy zmiany listę tą będziemy aktualizować.

 1. Zmieniono klasyfikację dziedzin i dyscyplin, tak aby była zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. W ten oto sposób:
  • z Dziedziny nauk rolniczych i weterynaryjnych powstały dwie nowe dziedziny:
   • Dziedzina nauk rolniczych
   • Dziedzina nauk weterynaryjnych
  • dodana została nowa dziedzina: Dziedzina nauk o rodzinie
  • dodano nowe dyscypliny naukowe:
   • etnologia i antropologia kulturowa
   • polonistyka
   • inżynieria bezpieczeństwa
   • ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków
   • biologia medyczna
   • nauki o rodzinie
   • stosunki międzynarodowe
   • biotechnologia
   • nauki biblijne
  • zmieniono nazwy dyscyplin:
   • "inżynieria lądowa i transport" na "inżynieria lądowa, geodezja i transport"
   • "automatyka, elektronika i elektrotechnika" na "automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne"
 2. Zaktualizowano punktacje wielu pism i konferencji oraz dodano nowe.

(w ciągu kilku dni pojawi się tutaj więcej informacji o zmianach)