Tradition-A Journal Of Orthodox Jewish Thought

(ISSN 0041-0608)

Tradition is a quarterly journal of Orthodox Jewish Thought, published by the Rabbinical Council of America. It has been in existence for 50 years, and is accessible online at www.traditiononline.org. Topics include Jewish law, Jewish philosophy, Bible, Talmud, Rabbinic literature, history, ethics, bioethics, et al.

sports_score

20 punktów

Dyscypliny naukowe:

  • etnologia i antropologia kulturowa
  • historia
  • literaturoznawstwo
  • nauki o kulturze i religii
  • ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków
  • nauki o rodzinie
  • stosunki międzynaropdowe
  • nauki biblijne
  • nauki teologiczne