Springer

The Urban Review

(ISSN 0042-0972)

Urban Review provides a forum for the presentation of original investigations, reviews, and essays which examine the issues basic to the improvement of urban schooling and education. The broad scope of topics presented reflects awareness of the multidisciplinary nature of contemporary educational problems.

sports_score

100 punktów

Dyscypliny naukowe:

  • etnologia i antropologia kulturowa
  • architektura i urbanistyka
  • nauki o rodzinie
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  • nauki o zarządzaniu i jakości
  • nauki socjologiczne
  • stosunki międzynaropdowe