Penn State University Press

Studies In American Humor

(ISSN 0095-280X)

The official journal of the American Humor Studies Association, Studies in American Humor (ISSN 0095-280X) has published scholarly essays, review essays, and book reviews on all aspects of American humor since 1974.

sports_score

20 punktów

Dyscypliny naukowe:

  • etnologia i antropologia kulturowa
  • historia
  • językoznawstwo
  • nauki o kulturze i religii
  • ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków
  • nauki o rodzinie
  • nauki socjologiczne
  • stosunki międzynaropdowe
  • nauki biblijne