University of Nebraska Press

Great Plains Quarterly

(ISSN 0275-7664)

Great Plains Quarterly publishes articles for scholars and interested laypeople on history, literature, culture, and social issues relevant to the Great Plains, which include Colorado, Kansas, Montana, Nebraska, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Texas, Wyoming, and the Canadian provinces of Alberta, Manitoba, and Saskatchewan.

The journal, which is published for the Center for Great Plains Studies, is edited by a faculty member from the University of Nebraska-Lincoln and includes a distinguished international board of advisory editors.

sports_score

40 punktów

Dyscypliny naukowe:

  • etnologia i antropologia kulturowa
  • historia
  • nauki o kulturze i religii
  • ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków
  • nauki o rodzinie
  • nauki o komunikacji społecznej i mediach
  • stosunki międzynaropdowe
  • nauki biblijne