ScienceDirect

Journal Of Social Studies Research

(ISSN 0885-985X)

Aims & Scope

The Journal of Social Studies Research (JSSR) is an internationally recognized peer-reviewed journal designed to foster the dissemination of ideas and research findings related to the social studies. JSSR is the official publication of The International Society for the Social Studies (ISSS). JSSR is published four times per year (winter, spring, summer, & fall).

sports_score

40 punktów

Dyscypliny naukowe:

  • etnologia i antropologia kulturowa
  • nauki o zdrowiu
  • nauki o rodzinie
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  • nauki o zarządzaniu i jakości
  • nauki socjologiczne
  • pedagogika
  • stosunki międzynaropdowe