The Johns Hopkins University Press

American Jewish History

(ISSN 1086-3141)

Bringing readers all the richness and complexity of Jewish life in America through carefully researched, thoroughly accessible articles, American Jewish History (AJH) is the most widely recognized journal in its field. Founded in 1892 as Publications of the American Jewish Historical Society, AJH is the official publication of the American Jewish Historical Society (AJHS), the oldest national ethnic historical organization in the United States.

sports_score

70 punktów

Dyscypliny naukowe:

  • etnologia i antropologia kulturowa
  • historia
  • nauki o kulturze i religii
  • ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków
  • nauki o rodzinie
  • nauki socjologiczne
  • stosunki międzynaropdowe
  • nauki biblijne