Cambridge

Journal Of Latin American Studies

(ISSN 1469-767X)

Journal of Latin American Studies presents recent research in the field of Latin American studies in development studies, economics, geography, history, politics and international relations, public policy, sociology and social anthropology. Regular features include articles on contemporary themes, short thematic commentaries on key issues, and an extensive section of book reviews.

Submit your paper here

sports_score

100 punktów

Dyscypliny naukowe:

 • etnologia i antropologia kulturowa
 • historia
 • językoznawstwo
 • nauki o kulturze i religii
 • architektura i urbanistyka
 • ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków
 • nauki o rodzinie
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki socjologiczne
 • stosunki międzynaropdowe
 • nauki biblijne