Nature

Nature

(ISSN 1476-4687)

Nature is a weekly international journal publishing the finest peer-reviewed research in all fields of science and technology on the basis of its originality, importance, interdisciplinary interest, timeliness, accessibility, elegance and surprising conclusions. Nature also provides rapid, authoritative, insightful and arresting news and interpretation of topical and coming trends affecting science, scientists and the wider public.

sports_score

200 punktów

Dyscypliny naukowe:

 • etnologia i antropologia kulturowa
 • architektura i urbanistyka
 • automatyka
 • elektronika
 • elektrotechnika i technologie kosmiczne
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria lądowa
 • geodezja i transport
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska
 • górnictwo i energetyka
 • biologia medyczna
 • nauki farmaceutyczne
 • nauki medyczne
 • nauki o zdrowiu
 • nauki o rodzinie
 • nauki leśne
 • rolnictwo i ogrodnictwo
 • technologia żywności i żywienia
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika
 • stosunki międzynaropdowe
 • astronomia
 • biotechnologia
 • nauki biologiczne
 • nauki chemiczne
 • nauki fizyczne
 • nauki o Ziemi i środowisku
 • nauki biblijne