Nature

European Journal Of Human Genetics

(ISSN 1476-5438)

Providing insights into human genetics, genomics, molecular, clinical and cytogenetics research

sports_score

100 punktów

Dyscypliny naukowe:

  • inżynieria biomedyczna
  • biologia medyczna
  • nauki farmaceutyczne
  • nauki medyczne
  • nauki o kulturze fizycznej
  • nauki o zdrowiu
  • nauki o rodzinie
  • technologia żywności i żywienia
  • biotechnologia
  • nauki biologiczne