Muse (Johns Hopkins University)

Public Culture

(ISSN 1527-8018)

For fifteen years Public Culture has been publishing field-defining ethnographies and analyses of cultural studies. Public Culture essays have mapped the capital, human, and media flows drawing cities, peoples, and states into transnational relationships and political economies. Anthropologists, historians, sociologists, artists, and scholars of politics, literatures, architecture, and the arts have made groundbreaking contributions in the pages of Public Culture.

PUBLISHED BY

Duke University Press

AVAILABLE ISSUES

Archived 2004

Vol. 11, no. 2 (1999); Vol. 12 (2000) - vol. 16 (2004)

For fifteen years Public Culture has been publishing field-defining ethnographies and analyses of cultural studies. Public Culture essays have mapped the capital, human, and media flows drawing cities, peoples, and states into transnational relationships and political economies. Anthropologists, historians, sociologists, artists, and scholars of politics, literatures, architecture, and the arts have made groundbreaking contributions in the pages of Public Culture.

sports_score

140 punktów

Dyscypliny naukowe:

 • etnologia i antropologia kulturowa
 • historia
 • nauki o kulturze i religii
 • nauki o sztuce
 • architektura i urbanistyka
 • ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków
 • nauki o rodzinie
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki socjologiczne
 • stosunki międzynaropdowe
 • nauki biblijne