Oxford University Press

Quarterly Journal Of Economics

(ISSN 1531-4650)

The Quarterly Journal of Economics (QJE) is the oldest professional journal of economics in the English language. Edited at Harvard University's Department of Economics, it covers all aspects of the field -- from the journal's traditional emphasis on microtheory, to both empirical and theoretical macroeconomics. QJE is invaluable to professional and academic economists and students around the world.

sports_score

200 punktów

Dyscypliny naukowe:

  • nauki o rodzinie
  • ekonomia i finanse
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  • nauki o zarządzaniu i jakości
  • stosunki międzynaropdowe