Springer

Doklady Earth Sciences

(ISSN 1531-8354)

Doklady Earth Sciences is an international peer-reviewed journal that publishes new research in Earth science of great significance. The journal welcomes manuscripts from all countries.

sports_score

70 punktów

Dyscypliny naukowe:

  • inżynieria lądowa
  • geodezja i transport
  • inżynieria środowiska
  • górnictwo i energetyka
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  • nauki o Ziemi i środowisku