University of North Carolina Press

Southern Cultures

(ISSN 1534-1488)

Southern Cultures is an academic quarterly about the history and cultures of the U.S. South, published by UNC Press with the Center for the Study of the American South for readers in the South and beyond.

sports_score

40 punktów

Dyscypliny naukowe:

  • etnologia i antropologia kulturowa
  • historia
  • literaturoznawstwo
  • nauki o kulturze i religii
  • nauki o sztuce
  • ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków
  • nauki o rodzinie
  • stosunki międzynaropdowe
  • nauki biblijne