Hindawi

The Scientific World Journal

(ISSN 1537-744X)

Aims and scope

The Scientific World Journal is a peer-reviewed, open access journal that publishes original research and review articles covering a wide range of subjects in science, technology, and medicine. The journal is divided into 81 subject areas.

sports_score

70 punktów

Dyscypliny naukowe:

 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria środowiska
 • górnictwo i energetyka
 • biologia medyczna
 • nauki farmaceutyczne
 • nauki medyczne
 • rolnictwo i ogrodnictwo
 • technologia żywności i żywienia
 • stosunki międzynaropdowe
 • biotechnologia
 • nauki biologiczne
 • nauki chemiczne
 • nauki o Ziemi i środowisku